Entreprenør

  • Alt indenfor kloakering, nedsivning, rottespærre, separering, gylleanlæg
  • Drænarbejde
  • Slamsugning og spuling
  • Rodfræsning i kloakrør
  • Snerydning
  • Nedbrydningsarbejde
  • Salg af plansilo, gylletanke mm.
  • Afretning til belægning og asfalt
  • Fliser og belægning
  • Diverse gravearbejde